2

Professor: ”Sofistikerad korruption” ett problem i Sverige

Foto: Wikimedia

Sverige är officiellt ett av de minst korrupta länderna i världen enligt internationella korruptionsmätningar. Men Sverige har utvecklat en ”sofistikerad korruption” som går under radarn, menar Anders Törnvall, professor emeritus i interkulturell kommunikation som forskat kring ämnet korruption.

Den ”sofistikerade korruptionen” består av ett elitskikt i Sverige som gynnar varandra och utövar så kallad svågerpolitik.

– Man undrar ibland varför höga politikers barn dyker upp i höga befattningar, och varför finns det ingen mer meriterad?, säger Anders Törnvall till Dagens Juridik.

– Det finns ett elitskikt, det kan vara personal från departement, företagsvärlden, universitetsvärlden eller personer i andra maktställningar. De har genom sitt arbete och umgänge kommit i kontakt med varandra, de är kanske beroende av varandra och de hjälper varandra.

Enligt Anders Törnvall är fenomenet vanligt i Sverige.

– Det finns studier som visar att personer hjälper sina barn in på olika utbildningar och då har man ”fått in en fot”. Det här en är mycket sofistikerad hjälp till sådana som man tycker man ska hjälpa och andra personer slås ut.

Ett annat exempel på sofistikerad korruption är hur viktiga beslut tas i skymundan, något Anders Törnvall sett med egna ögon inom universitetsvärlden.

– Vill man till exempel ha en viss person till en tjänst, då ser man till att beslutet tas där så få som möjligt är närvarande. De som är negativt inställda till rekryteringen dyker inte upp eftersom mötet där beslutet ska tas kan vara satt till midsommarafton klockan 18.00.