2

Fel av polisen trakassera Sverigevänliga flygbladsutdelningar

Foto: Nordisk Ungdom

Har du någonsin sett polisen störa flygbladsutdelningar av kommunister, djurrättsaktivister, eller något av de sju pk-partierna i riksdagen? Jag har aldrig gjort det. Däremot är det nog mer regel än undantag att de besvärar nationalistiska och invandringskritiska flygbladsutdelare. Polisen har tydligen inget bättre för sig i det masskriminella Sverige än att sätta dit sanningssägare som försöker uttrycka en viktig åsikt.

Mitti Stockholm rapporterar om att ”bråk uppstod” efter att personer ur Nordisk Ungdom delat ut flygblad i Lidingö centrum förra helgen.

– Enligt de initiala uppgifterna handlade det väldigt förenklat om att de som gjorde anmälan sa att en person hade varit framme och försökt rycka åt sig deras flygblad. Enligt dem själva hade personen betett sig som att han försökte misshandla dem. Men det var ingen som de facto blev slagen, säger kommunpolisen Fredrik Wallén till tidingen.

Mitti skriver att polisen anmält ”demonstrationen” för brott mot ordningslagen eftersom den inte hade tillstånd.

Men vad som gjorde sammankomsten till en ”demonstration” framgår inte av tidningens artikel. Nordisk Ungdom benämner aktionen enbart som en ”flygbladsutdelning”, där 500 flygblad delades ut. På Nordisk Ungdoms hemsida syns också en bild där två personer håller upp en banderoll med texten ”Hellre folkomröstning än folkutbyte”, men några högtalare eller megafoner syns inte till.

Om det var så sammankomsten gick till, bryter Nordisk Ungdom troligen inte mot tillståndskravet i ordningslagen.

Flygbladsutdelningar kräver inget tillstånd, vilket polisen själva påpekar i en skrivelse från 2009:

Att dela ut flygblad kräver inget tillstånd från polismyndigheten enligt ordningslagen.

Men det gör inte mindre tysta sammankomster heller.

Ordningslagen talar om att att en allmän sammankomst med fåtalet deltagare inte behöver tillstånd, om den äger rum utan fara för ordningen, säkerheten eller trafiken (2 kap. 4 § 3 st. ordningslagen).

En tyst sammankomst med tiotalet personer, oavsett om banderoll används eller ej, torde alltså inte kräva något tillstånd.

Det är också så andra etablerade organisationer använder lagen.

Så här skriver t.ex. Djurens Rätt i sin skrift ”Tillståndsansökan utåtriktade aktiviteter”:

För flygbladsutdelningar behövs inte tillstånd. De får anordnas på alla offentliga platser, vilket inkluderar gator och torg, utanför butiker och inne i köpcentrum. Vi har rätt att dela ut flygblad på samtliga offentliga platser så länge vi inte hindrar någon att komma in eller ut, eller stör den allmänna ordningen… Demonstrationer och manifestationer på offentliga platser räknas som ”allmän sammankomst” och för sådana arrangemang ska det i regel ansökas om tillstånd. Men ingen regel utan undantag. I ordningslagen undantas tillställningar med få deltagare från tillståndskravet så länge sammankomsten just inte stör ordningen, hindrar trafiken, eller utgör en säkerhetsrisk. En liten, tyst och fredlig manifestation med plakat utanför en pälsbutik måste alltså inte ha tillstånd.