Medborgargarden inte alls olagliga

Sydsvenskan skriver idag att svenskar i Husie i Malmö bildat ett medborgargarde för att skydda sina barn mot våldtäkter. Polisen är dock inte nöjda och uppmanar initiativtagarna att lägga ned.

På kort tid har det skett två våldtäkter i området, däribland fallet med en 14-årig flicka som drogs in i en buske och våldtogs av en utländsk man.

– Vi måste visa att det inte är värt att begå brott i vårt område, säger initiativtagaren Carl-Fredrik Klåvus.

Under torsdagen fick 500 Husiebor flygblad i brevlådan. Initiativtagarna skriver att ”det är dags att skydda våra hem och familjer” och uppmanar boende i området att delta på ett möte som hålls under fredagen på Bäckagårdsskolan.

– De är framförallt de två våldtäkterna, som har varit katalysator i det här, säger Carl-Fredrik Klåvus.

I flygbladet står det vidare att ”polisen är för låst av sin värdegrund för att kunna hjälpa oss. Det finns ingen som kan skydda oss än vi själva”.

Men polisen ser inte positivt på medborgargardet.

– Jag förstår inte vad de menar med värdegrunden. Att påstå att vi inte jobbar är väl att ta i lite väl mycket, säger Erik Jansåker, lokalpolisområdeschef för Malmö söder.

– Medborgargarden som tar lagen i egna händer vill vi inte ha. Ser man något konstigt ska man kontakta polisen.

Andra polisavdelningar har vid tidigare tillfällen uttryckligen sagt att ”Det är olagligt med medborgargarde”.

Det stämmer inte. Det är inte olagligt för människor att gå i grupp på stan, och envarsgripande enligt 24 kap. 7 § rättegångsbalken gör det lagligt för vem som helst att på bar gärning gripa någon som begår brott varpå fängelse kan följa:

Om den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på bar gärning eller flyende fot, får han gripas av envar. Envar får också gripa den som är efterlyst för brott. Den gripne skall skyndsamt överlämnas till närmaste polisman.

Likaså är nödvärnsrätten en ansvarsfrihetsgrund som gäller för alla (24 kap. 1 § brottsbalken). Nödvärnsrätten ger dig rätt att försvara dig själv eller andra:

En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.

Rätt till nödvärn föreligger mot

1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom,
2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning, 3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller
4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse.

Däremot är det olagligt att bilda kårverksamhet som ”lätt kan utvecklas till ett sådant maktmedel som militär trupp eller polisstyrka” (18 kap. 4 § brottsbalken). Med andra ord: att organisera och beväpna sig och sedan agera polisverksamhet är inte lagligt.

Att svenskarna nu tar lagen i egna händer är inte särskilt konstigt, när polisen har en rikspolischef som tycker synd om utländska mördare, trycker upp dyra meningslösa armband för att bekämpa våldtäkter samt medvetet döljer invandrarbrottslighetens omfattande verklighet för att inte framstå som rasister, ett lömskt och politiskt agerande som naturligtvis utgör en stor fara för allmänheten.